MUDE Active WinnersWe've got the winners of the 1st MUDE Active Week!

More than 100 participants took part of MUDE's first challenge, summing up a total of +500 activities and +600 hours of sports. What a way to start!

The winners of the 1st MUDE Active Week and one MUDE's Featherlight Visor (https://bit.ly/mude-visor) are: - Lê Đức Đông - Lâm A Lưới - Harry Bui VCT


Thanks to everyone for participating and don't stop practicing sports. We will announce the 2nd MUDE Challenge very soon - stay updated!

#MUDEsports #MUDEactiveweek

----------------

Chúng tôi đã tìm được những người thắng cuộc của tuần lễ đầu tiên MUDE Active Week! [English Below]

Hơn 100 người đã tham gia vào tuần thử thách đầu tiên của MUDE, nâng tổng số lên +500 các hoạt động thể thao và +600 giờ hoạt động thể thao. Một khởi đầu thật tốt đẹp!

Danh sách những người thắng cuộc của tuần lễ đầu tiên MUDE Active Week sẽ nhận được một mũ nửa đầu siêu nhẹ MUDE Featherlight Visor (https://bit.ly/mude-visor):

- Lê Đức Đông - Lâm A Lưới - Harry Bui VCT

Nếu bạn là một trong những người thắng cuộc, xin vui lòng liên hệ email cels@mekong-nto.com hoặc gửi tin nhắn riêng tới page MUDE trên Facebook các thông tin liên hệ của bạn để chúng tôi có thể giao món quà này tới cho bạn.

Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những người đã tham gia tuần lễ đầu tiên MUDE Active Week và không ngừng tập luyện thể thao mỗi ngày. Chúng tôi sẽ gửi tới mọi người thông tin về các thử thách MUDE trong tuần lễ thứ 2 rất sớm thôi. Hãy cùng đón chờ nhé!